Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği | Kurallarımız;

Türkiye coğrafyası içerisinde, bilinen veya bilinmeyen tüm kanyon oluşumları üzerine, gerekli ve acil durumlarda kullanılabilmesi amacı ile bir veri tabanı oluşturabilmek adına kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin çalışma şekli genel olarak üç kısımda toplanır.
Yurdumuzda bulunan tüm kanyonların öncelikli olarak keşfedilmeleri, beraberinde yurdumuz kanyonları üzerine tanımlama, derecelendirme, haritalandırma ve rotalandırma çalışmaları yaparak, bu oluşumları alternatif turizme kazandırma çalışmaları.

Bu çalışmaları yapmak üzere bir araya gelmiş ve K.A.D. çatısı altında birleşmiş kişilerin konu ile ilgili yeterlilikleri ve gelişimleri üzerine devamlılığının sağlanması çalışmaları.

Türkiye’de kanyon içlerinde yapılabilecek spor branşlarının tanımlanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları.
Varoluş sebebi ve misyonu, tüzüğünde açık olarak belirtilmiş olan K.A.D. kurul ve üyeleri, aşağıda belirtilmiş ve iki başlık altında toplanmış kurallara bağlılık ve bu bağlılık ile de kuvvetli bir birliktelik oluşturmuştur.

Dernek Kurallarımız

Dernek; hiç kimsenin şahsi malı değildir.
Dernek; hiç kimsenin şahsi hedefleri ve çıkarları için kullanılamaz.
Dernek; hiçbir şekilde siyasi bir amaç ve hedef içerisinde olamaz.
Dernek; hiçbir şekilde din, dil, ırk, mezhep, kültür veya sosyal sınıf ayrımcılığın içerisinde olamaz.
Dernek; hiçbir şekilde kanunlara aykırı eylemler içerisinde olamaz.
Ortak bir amaç için çalışma kararlılığı ve bu ortak amaca ulaşabilmek adına etkin iş bölümüne sürekli katılım, dernek adına temel prensiptir. Burada bahsi geçen ortak amaç; her zaman ve yalnızca; Türkiye Kanyonları ve doğa sporları özelinde kamuya fayda oluşturmaktır.

Kurallar kişilere ve sıfatlara bağlı olmaksızın herkes içindir.

Dernek yönetiminde devir - teslim esastır. Görev sürelerince edinilmiş her türlü deneyim, her türlü veri ile dernek ve kamu faydasına her türlü birikimin görev süresinin bitimi ile devri zorunluluktur.

Dernek yönetiminin yazılı onayı olmaksızın, dernek adına veya derneğin isim ve sembollerini taşıyan ürünler ile etkinlik düzenlenemez. Aynı şekilde organizasyon, eylem, gösteri vb. oluşumlar içerisinde olunamaz.

Kanyon Kurallarımız

Kişisel güvenlik ve ekip güvenliği her şeyin ötesinde önemlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda ve her aşamada geçiş etkinliği iptal edilebilir. Aynı şekilde geçiş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek kişilerin ekip dışında tutulması esastır.

Kişisel ve ekip güvenliğini sağlayan her türlü malzeme, kurallara ve kullanılış amacına uygun kullanılmak zorundadır. Etkinlik boyunca kask, emniyet kolonu ve can yeleği ( sulu kanyon için ) ekip liderinin izni olmaksızın çıkarılamaz.

Önceden belirlenmiş geçiş disiplini ve düzeni acil durumlar harici ve lider izni olmaksızın bozulamaz, değiştirilemez.

Doğal istasyon alanlarının öncelikli olarak kullanılması esastır. Gereksiz yere boltlama yapılmaz.

Kanyon içerisinde doğal hayatın bozulmaması esastır. Bu konuda “geride ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmamayı ve kanyon içerisinden fotoğraftan başka hiçbir şey çıkarmamayı” temel prensip kabul ederiz.

Kanyon içerisinde; geçişin güvenliğini ve düzenini bozacak şekildeki davranışlar yasaktır.

Alkol ve vb. keyif verici madde kullanımı kesinlikle yasaktır.

Liderler tarafından uygunluğu tespit edilmiş alanlar ve durumlar dışında suya atlamak, tırmanış yapmak yasaktır. Aynı şekilde ekip üyelerinden en az birinin bilgisi ve ekip liderinin izni olmaksızın her ne sebeple olursa olsun ekipten ayrılmak kesinlikle yasaktır.

Tüm hakları firmamıza ait olup referans bölümündeki logolar ilgili şirketlere aittir.
© Copyright 2004 | 2023

Bölgesel Seo Web Tasarım Ajansı
Bölgesel Seo Web Tasarım